اعتقاد ترکیه زلزله استانبول اخبار بین الملل

اعتقاد: ترکیه زلزله استانبول اخبار بین الملل

گت بلاگز عکس خبری سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اع

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

عبارات مهم : ارومیه

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اعلام کرده زیاد کردن دما، تبخیر زیاد آب و اوج رفتن غلظت نمک دریاچه علت آن است.

در واقع با عوض کردن غلظت آب دریاچه شرایط جهت فعالیت باکتری های شورپسند و جلبک های تک سلولی فراهم می شود که قرمزی آب هم زیر سر همین باکتری های مهمان هست. با کم کردن دما، شروع بارندگی ها و ورود آب های شیرین، دریاچه به تدریج به رنگ قبلی خود باز می گردد.

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اع

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دریاچه ارومیه این روزها صورت ای متفاوت پیدا کرده و به رنگ سرخ درآمده هست. صورت ای که البته هرسال تابستان شاهد آن هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اع

تسنیم

واژه های کلیدی: ارومیه | باکتری | دریاچه | تابستان | عکس خبری

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

سرخی دوباره دریاچه ارومیه در تابستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs